Uzgojni pregled u Belišću

 I ove godine u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza i Kinološkog društva Belišće ,
organiziran je uzgojni pregled raznih vrsta pasmina, ove godine uzgojnom pregledu pristupilo je oko 80-tak pasa.