KONTAKT

KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE

Belišće, P.P. 10

Predsjednik KD Belišće: 098/921 8848

Matični broj 14000686
OIB: 22196607639
IBAN: HR2623400091100198787
kinbelhr@gmail.com

Poligon KD Belišće
Zagajci bb